‘อีสท์สปริง’ แต่งตั้ง ‘ดารบุษป์ ปภาพจน์’ นั่งตำแหน่ง CEO คนใหม่

“อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ ” ประกาศแต่งตั้ง “ดารบุษป์ ปภาพจน์” นั่งตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บลจ.อีสท์สปริง อย่างเป็นทางการ

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ บริษัทจัดการ การลงทุนในภูมิภาคเอเชียที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 222,000 ล้านดอลลาร์ ของกลุ่มบริษัท พรูเด็นเชียล (Prudential plc) วันนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ

ข่าวการเงินประเทศไทย

นางสาวดารบุษป์ จะเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับ โดยจะรายงานตรงต่อนางสาวเวนดี้ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชีย และหัวหน้าฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด และผลิตภัณฑ์ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์

นางสาวดารบุษป์ จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบธุรกิจของอีสท์สปริงในประเทศไทย พร้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในส่วนผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อย รวมถึงการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่าย การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และคู่ค้า การคิดค้นโซลูชันการลงทุน และการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของ อีสท์สปริง

นางสาวดารบุษป์ สั่งสมประสบการณ์กว่า 24 ปี ในเส้นทางอาชีพสายธุรกิจจัดการกองทุน และบทบาทความรับผิดชอบล่าสุดคือ เป็นผู้ขับเคลื่อนช่องทางธุรกิจผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และธุรกิจลูกค้าสถาบัน ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยก่อนหน้านั้น นางสาวดารบุษป์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

นางสาวเวนดี้ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชีย และหัวหน้าฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด และผลิตภัณฑ์ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ กล่าวต้อนรับการเข้าดำรงตำแหน่งครั้งนี้ว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณดารบุษป์สู่อีสท์สปริง หลังจากความสำเร็จในการควบรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยประวัติการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจ และส่งเสริมวัฒนธรรมความสำเร็จภายในทีม ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในช่วงเวลาที่เรากำลังขยายธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ทั้งนี้ นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย